Stappenplan

  1. Informatief gesprek (max 1 uur vrij)
  2. Inventarisatie wensen, budget bepaling
  3. Offerte
  4. Opdracht
  5. Planning bespreken met klant
  6. Uitvoer
  7. Nazorg

1. Informatief gesprek (max 1 uur vrij)

Een informatief gesprek is een gesprek met de klant om te achterhalen wat de klant wel en niet weet van verhuizen en om alvast wat tips en informatie te geven over verhuizen in het algemeen en wat Verhuisplaza eventueel daarin kan betekenen.

2. Inventarisatie wensen, budget bepaling

In een vervolggesprek gaan we bekijken wat de wensen van de klant zijn ten aanzien van de verhuizing en wat zij denken dat ze willen spenderen. Verhuisplaza zal dan kunnen aangeven wat wel en niet haalbaar is en wellicht kunnen adviseren hoe de zaken aan te pakken.

3. Offerte

Naar aanleiding van de wensen en budget van de klant, zal verhuisplaza een offerte maken met daarin wat de wensen zijn en hoe Verhuisplaza dat zal gaan regelen en/of begeleiden.

4. Opdracht

Zodra de klant akkoord geeft op de offerte, is de verhuizing een opdracht en zal verhuisplaza een opdrachtbevestiging sturen.

5. Planning bespreken met klant

Verhuisplaza gaat wederom met de klant in gesprek om de verhuizing van A tot Z door te spreken en de planning op te stellen. Zo ontstaat het verhuisplan. Verhuisplaza zal dit als leidraad gebruiken voor de uitvoer van de verhuizing. Hierin zal verhuisplaza ook aangeven wie wat gaat/moet regelen. Zodoende weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt.

6. Uitvoer

De dag voor de verhuizing zal Verhuisplaza nogmaals de klant bellen om alles nog even door te nemen en op de dag van de verhuizing zal (indien gewenst) conform de opdracht Verhuisplaza de zaak begeleiden.

7. Nazorg

Na de verhuizing neemt Verhuisplaza contact op met de klant om de verhuizing te evalueren. Hierbij zal Verhuisplaza ook vragen om een referentie van de klant.